Ett bekymmersfritt boende

Så är det att vara hyresgäst hos Forshaga Bostäder

Vi vill att ditt boende hos oss skall vara så bekymmersfritt som möjligt. Här har vi samlat information för att underlätta för våra nuvarande, kommande och avflyttande hyresgäster. Även blanketter av olika slag finns att hämta för utskrift. Naturligtvis är du även välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar.

För att få hyra en lägenhet hos Forshaga Bostäder så måste du registrera dig i vår bostadskö. Du gör enkelt en intresseanmälan via Mina sidor. Vill du ha hjälp så ring eller besök oss.

Hur samlar jag poäng?

Om du är 18 år så kan du göra en intresseanmälan och börja samla poäng i vår bostadskö.
Du samlar 1 poäng per dag du står i vår kö.
För att behålla din plats i kön så måste du vara inloggad minst 1 gång per år på Mina sidor. Du kommer att få en påminnelse om att logga in, om du varit inaktiv.

När blir jag erbjuden en lägenhet?

Varje ledig lägenhet kommer att erbjudas till flera sökande samtidigt. Finns det flera intresserade till att hyra samma lägenhet så är det din köpoäng i kombination med våra uthyrningskriterier som avgör om du får lägenheten eller ej.

När du tecknat ett bostadskontrakt hos oss så kommer din intresseanmälan att försvinna. Ditt konto på Mina sidor övergår då till ett hyresgästskonto. När du sedan bott hos oss i 1 år så kan du göra en ny intresseanmälan om du önskar byta lägenhet inom Forshaga Bostäder AB.

Hyresgästföreningen

Vi samarbetar med Hyresgästföreningen i Forshaga/Deje (HGF) för att tillsammans skapa trivsamma bostadsområden i vår kommun. HGF har via Forshaga Bostäder tillgång till en lokal i Forshaga och en i Deje. Lokalerna kan du som hyresgäst boka för privat bruk, kontakta då lokalansvarig om du är intresserad.

Förslagslådor

På ditt bostadsområde så finns det en förslagslåda placerad i anslutning till tvättstuga eller förråd. Här kan du som hyresgäst lämna förslag på saker som du skulle vilja att Hyresgästföreningen och Forshaga Bostäder utvecklar på ditt bostadsområde. Felanmälan skall inte ske i dessa lådor. Felanmälan gör du genom att kontakta oss direkt.

De flesta av Forshaga Bostäders hyresgäster har en preliminär debitering av hushållselen tillagd på hyran.

Vad innebär preliminär debitering?

Det innebär att vi tidigare har räknat ut en snittkostnad på en normal månadsförbrukning av el för lägenhetens storlek. Då elpriserna stigit och fortsätter att stiga så kan varje hyresgäst själv bestämma vilken preliminär elkostnad den ska betala. Därför så läser vi av elförbrukningen på varje lägenhet två gånger per år, oktober och mars. Beroende på förbrukningen korrigeras beloppet vid nästkommande kvartals hyresavisering.

Vad innebär det om jag inte har preliminär debitering?

Vissa områden har inte hushållselen inlagd i hyran. Då behöver hyresgästen själv kontakta elbolaget Fortum för ett separat abonnemang.

Följande adresser har eget elabonnemang:

 • Storgatan 18-20 och  49-53
 • Geijersg 16-20
 • Järnvägsg 30-32
 • Bruksgatan 7-19
 • Klarälvsg 7
 • Älvdalsvägen 38
 • Esplanaden 7

För att alla ska trivas och känna sig trygga i sitt boende krävs att alla visar hänsyn och respekt gentemot sina grannar och omgivning. Det är framförallt för att främja en god grannsämja och en säker boendemiljö som följande trivselregler är upprättade. Du kan även ta del av informationen via våra filmer med boendeinformation i fliken här till vänster.

Fastigheten och utemiljön

Lägenheten och de gemensamma utrymmena ska vårdas väl. Vid fel eller problem ska hyresgästen kontakta felanmälan så att det blir åtgärdat. Trapphuset och entréer ska hållas fria från cyklar, barnvagnar och andra större föremål eftersom det kan vålla problem för utryckningspersonal. Parkering på innergårdar är endast tillåtet vid speciella tillfällen som tex. vid flyttning. Parkering på grönytor är aldrig tillåtet.

Ljudolägenheter

För allas trevnad ska det vara lugnt och tyst mellan kl. 22:00-07:00.
Mycket oväsen som till exempel hög musik utanför kontorstid rapporteras till Felanmälan som skickar Securitas på utryckning. Den som orsakat störningen debiteras utryckningskostnaden på cirka 2000 kronor. En störning under kontorstid går bra att rapportera direkt till bovärden.

Balkong/uteplats

Att skaka mattor eller täcken från balkongen är inte tillåtet. Anvisade platser för mattpiskning finns på gården. Blomlådor får monteras på balkongen men måste vändas inåt. Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkongen eller uteplatsen eftersom de förorenar mycket. Den spillda maten kan även locka fram råttor och möss. Paraboler får monteras men du måste först kontakta Forshaga Bostäder för att få tillstånd och instruktion hur du ska sätta upp parabolen. Grillning från balkongen/uteplatsen är tillåtet endast med elgrill.

Husdjur

Husdjur är välkomna så länge de inte skapar obehag för grannarna.
Hundar ska alltid hållas kopplade.
Det är djurägarens ansvar att se till att deras djur inte förorenar inom bostadsområdet.

Sopor

Hushållssopor ska kastas i anvisade soprum. I soprummen är det viktigt att alla följer de rutiner för sopsortering som gäller. Om du har avfall som inte passar i någon av de befintliga behållarna i våra soprum, vänligen se till att du tar det till kommunens återvinningscentral.

Tvättstugan

Tvättstugan ska alltid städas efter avslutat tvättpass. Luddfilter i tumlare ska alltid rensas.
För att tvätta måste tvättpass bokas med personlig bokningscylinder eller bokningskod. Att tvätta när någon annan har bokat passet är inte tillåtet.

Kameraövervakning

För att öka hyresgästernas säkerhet och trevnad har vi sökt tillstånd och installerat kameraövervakning i vissa källarlokaler (gemensamma utrymmen). 

Under den mörka årstiden tänder vi ofta ljus för att få mysigt inne. Tyvärr är det så att under samma tid sker de flesta bostadsbränderna. Här är nedan finns några tips på hur du kan förebygga brand. Om du vill läsa mer om brandskydd finns bra information hos Brandskyddsföreningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

Tips på hur du förebygger brand

 • Ställ ljusstakar fritt från allt brännbart och ha inte dekorationer som kan fatta eld
 • Släck levande ljus när du lämnar rummet
 • Ta bort brännbart material nära spisen
 • Dra ur kontakten till kaffebryggare och brödrost
 • Byt ut trasiga vägguttag och skruva åt om något sitter löst
 • Använd glödlampor med rätt wattal och se till att inga skarvsladdar ligger i kläm
 • Rengör köksfläkten
 • Dammsug bakom kyl och frys
 • Kontrollera så att den installerade brandvarnaren har fungerande batterier
 • Rök inte i sängen

Sedan hösten 2012 har Allmännyttan sin egen energisparkampanj. En kampanj där bostadsföretag och hyresgäster tillsammans jobbar för att minska energianvändningen. Kampanjen bygger på enkla, konkreta vardagstips som vem som helst kan följa. Vi ska inte behöva förändra hela vår livsstil för att kunna vara med och bidra i energispararbetet. På Allmännyttans enkla energispartips och filmerna med Harry Bengtssons magiska energispartips hittar du ytterliggare sätt att spara på energin!

Varför behöver vi spara på energi?

Vår energianvändning har skjutit i höjden och det håller inte för framtiden. Vi måste sänka vår energianvändning.

Med små och enkla medel kan vi tillsammans göra stor skillnad och skapa en hållbar värld.

Tips på hur du kan spara på energi

 • Sätt lock på kastrullen så kokar det snabbare, du sparar 30 procent energi med locket på.
 • Anpassa kastrullens storlek till plattan, spisen drar upp till 20 procent mer energi med en för liten kastrull.
 • Stäng av med strömbrytaren istället för med fjärrkontrollen. 10 procent av all hushållsel i Sverige går till elektronik som står i standby.
 • Dra för gardinen på natten så behåller du värmen i rummet.
 • Tvätta i lägre temperatur om det är möjligt. Man kan nästan halvera energiförbrukningen genom att tvätta i 40°C istället för 60°C.
 • Fyll tvättmaskinen med tvätt, en halvfull maskin drar lika mycket energi. Det räcker att få in en knytnäve högst upp i trumman, det får oftast plats mer än man tror.

Huskurage är en policy som syftar till att man ska uppmärksamma och agera om man hör eller ser att någon far illa. Läs mer här: Huskurage vuxna eller här: Huskurage barn

Bakgrund och policy

Under februari 2015 antog kommunstyrelsen i Forshaga kommun och Forshaga Bostäder initiativet ”Huskurage”. Huskurage är en policy och rutin vid oro för våld i nära relationer. Bakgrunden till detta är trygghetsundersökningar som visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relationer aldrig anmäler förövaren.

Årligen dödas över 20 personer av våld i nära relationer, de flesta är kvinnor men även barn och män drabbas. Tanken är att Huskurage skall uppmuntra till att lyfta frågan, och att grannar ska våga agera vid misstanke om hot och våld. Syftet är att skapa en gemenskap i varje hus där grannarna tar ansvar, agerar, och hjälper varandra. Vi ska gemensamt visa att vi inte tolererar hot och våld.

Hur bör man agera vida oro eller våld?

 1. Ring på hos grannen för att höra efter hur denne har det.
 2. Vid behov ta hjälp av annan granne, bovärd eller hyresvärd för stöd och hjälp.
 3. Ring polisen. (Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs som akuta eller hotfulla.)

Misstänker man att barn far illa, oavsett om det gäller misstanke om våld eller att vårdnadshavaren på annat sätt brister i sitt ansvar gentemot barnet, skall även en orosanmälan göras till socialtjänsten. Genom att närma oss varandra kan vi skapa avstånd till våld och bidra till ökad trygghet för alla. Du kan läsa mer om initiativet Huskurage på deras hemsida.

Fibernätstjänster

Forshaga bostäder har installerat datauttag i samtliga lägenheter. Datauttaget är placerat i hallen och via detta uttag kan du beställa tv-kanaler, internet och ip-telefoni från flera olika leverantörer. Detaljerad information hur du gör och om utbudet får du från tjänsteleverantören. Tjänsteutbudet och kontaktuppgifter kan du se på Forshaga Fibernäts hemsida.

Basutbudet till kabel-TV

I hyran ingår kabel-tv med ett basutbud av analoga kanaler som levereras av Sappa. Du når kanalerna via antennuttaget. För att hitta kanalerna gör du en kanalsökning på din tv. Om något problem uppstår med basutbudet felanmäler du det direkt till Sappa. Följande kanaler ingår i basutbudet:

 • SVT 1, E10
 • SVT 2, E06
 • SVT 24
 • TV 4, E08
 • TV 6
 • Barn och-
  Kunskapskanalen
 • Sappakanalen, S06

Digital-tv

Det finns möjlighet att komplettera basutbudet med digital-tv från Sappa. Sappa har mer än 130 kanaler att välja på. För att få digital-tv behöver du ha en digital-box. På Sappas hemsida www.sappa.se finns all information om kanaler och boxar.

Kontakta Sappa direkt om du vill ha digital-tv. De har telefon 0774-444 744, vardagar 8-20, helger 10-18.

Observera att vi på Forshaga Bostäder inte kan hjälpa dig med kanaler eller digital-box. Kontakta alltid Sappa.

De nycklar som tillhör lägenheten betraktas som en värdehandling och ska därför behandlas med varsamhet. Till varje lägenhet ska det finnas tre lägenhetsnycklar. Till de gemensamma utrymmena varierar antalet nycklar beroende på i vilken fastighet man bor. Samtliga originalnycklar som utkvitterades vid inflyttning ska återlämnas vid avflytt. Om det saknas någon nyckel då man flyttar måste Forshaga bostäder byta låscylinder och hyresgästen debiteras för bytet samt tillverkning av tre nya nycklar. Kopiering av nycklar är ej tillåtet.

Låsöppning

Olyckor kan inträffa, och skulle man låsa sig ute finns naturligtvis hjälp att få.
Kontakta felanmälan för hjälp med låsöppning. Legitimering är obligatorisk och kostnaden för utryckningen debiteras hyresgästen på plats.

Extra nycklar

Extra lägenhetsnycklar beställs hos bovärden, och får inte kopieras på klackbarer osv.
En kopia som inte är tillverkad av Forshaga Bostäder kommer att klippas. Hyresgästen står själv för kostnaden vid beställning av extra nycklar.

På varje på bostadsområde finns ett antal parkeringsplatser att hyra. Dessa är uppmärkta och får inte nyttjas utan kontraktsinnehavarens tillåtelse. För felanmälan gällande felparkering, kontakta Securitas parkering på tel 0771-767 000

Vad gör jag om någon står på min plats?

Skulle någon parkera på din förhyrda plats så skall detta anmälas till Securitas. På vissa områden finns även ett antal besöksparkeringar att tillgå, de är i sådana fall uppmärkta med ”P”. Där får man stå i max 24 h om inget annat anges.

Vart får man inte parkera?

I övrigt är det inte tillåtet att parkera bilar på våra gårdar, gräsmattor eller utefter fastigheter. Vi hänvisar till allmänna parkeringsplatser eller längs med gator där parkering är tillåten. Bilar som står felparkerade bötfälls av Securitas och taxan följer kommunens prislista.

Vad är radon?

När grundämnet Radium sönderfaller bildas radon som är en osynlig och luktfri radioaktiv gas. Radium finns överallt i naturen. Radon i hus kan komma från marken, byggmaterialet eller hushållsvattnet. Radon från marken är vanligast och tar sig in i huset via otätheter i grunden. Radon i vattnet är ovanligt, speciellt vid ytvattentäkter som vi har här i kommunen. Här kan du läsa mer om radon och riskerna med det.

Radonmätning 

Det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus är att mäta. Radonhalten varierar dels under dygnet och dels under året. Variationer beror i huvudsak på temperatur, vindförhållanden och ventilation. Den vanligaste mätmetoden är att använda spårfilm i små mätdosor.

För att få ett bra årsmedelvärde ska mätningarna ske under minst 2 månader. Mätningarna ska ske någon gång under eldningssäsongen – mellan 1 oktober och 30 april. Gränsvärdet för radon i bostäder är 200Bq/m³. I fastigheter med dokumenterat förhöjda värden mäts alla lägenheter. I andra fastigheter mäts ett urval lägenheter enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.

Åtgärder

Om det skulle visa sig att det är förhöjda värden i just din lägenhet ska det planeras för åtgärder. Det allra vanligaste är att man gör ventilationsåtgärder av olika slag. Därefter gör ytterligare en mätning nästkommande eldningsperiod.

Skulle det visa sig inte vara tillräckligt finns det åtgärder som t.ex. gipsplattor på väggar, speciell spärrfärg, radonsug, mm. Man kan själv påverka att hålla ner radongaserna i inomhusluften. När ventilationen fungerar i en fastighet sänks halten av alla emissioner i luften. När man vädrar fungerar inte ventilationen som den ska, så tänk på att vädra med tvärdrag en kort stund istället. Rör inte ventiler och don som finns i lägenheten, de är inställda efter ett värde utifrån fastighetens förutsättningar. Ändrar man i en lägenhet kan hela huset påverkas. Mätning sker under oktober-april

Om du misstänker att du har påhälsning av skadedjur såsom myror, kackerlackor eller vägglöss ska du omgående kontakta Anticimex för rådgivning och eventuellt åtgärd, 075-245 10 00

Du kan även läsa mer om skadedjur här.

På de flesta av Forshaga Bostäders bostadsområden finns miljöstationer, med tillhörande sopsortering. Det är viktigt att du slänger dina sopor i rätt kärl. Anledningen till att vi har sopsortering är inte för att krångla till det för våra hyresgäster, utan för att minska utsläppet av växthusgaser och bidra till en bättre miljö. På de områden där sopnedkast fortfarande används, är det viktigt att du inte kastar miljöfarligt avfall och övriga typer av skräp som inte hör hemma bland hushållssoporna. Tänk på att aldrig ställa sopor eller annat avfall i trappuppgångar, källarkorridorer eller liknande allmänna utrymmen. Det är en stor brandfara och du som hyregäst är ansvarig för att frakta bort avfallet.

Vad ska sorteras var?

Glas
Det finns två olika behållare. En för färgat glas och en för ofärgat glas. Här lägger du glasflaskor och glasburkar utan metallock, inte lampor eller annan typ av glas.

Pappersförpackningar
Mjölkförpackningar, skokartonger, cigarettpaket utan plast och foliehölje, äggkartonger, flingpaket, mjölpåse etc.

Plastförpackningar
Hårda plasförpackningar är tex. schampoflaskor, sköljmedelsförpackningar och saftflaskor.

Metallförpackningar
Konservburkar och förpackningar tillverkade av folie eller aluminium är exempel på vad som ska kastas här. Platta till burkar innan de placeras i behållaren då de tar mycket plats.

 

Tidningspapper
Tidningar, papper och kataloger är exempel på vad som kan kastas här.

Glödlampor
Ska lämnas på kommunens återvinningscentral.

Batterier
Ska lämnas på kommunens återvinningscentral.

Restavfall/hushållssopor
Övriga hushållssopor som inte går under någon av oavanstående rubriker kastas här. Detta är brännbara sopor som tex. matrester, blöjor, kläder, bindor, tops, trasor mm.

Grovsopor
Möbler, elektronik och övriga grovsopor får inte kastas på våra miljöstationer, utan på kommunens återvinningscentral.

Forshaga Bostäder arbetar kontinuerligt med underhåll av både fastigheter och utemiljöer för att bibehålla trevliga och attraktiva boendemiljöer. Har du frågor om underhållet i din lägenhet så kontakta vår förvaltare.

Ytskiktsrenoveringar

De flesta ytskiktsrenoveringarna i lägenheter görs i samband med inflyttning då besiktning är gjord. Har man bott i sin lägenhet länge och önskar få exempelvis en omtapetsering, gör vi en bedömning av detta vid ett hembesök.

Egna renoveringar

Omtapetsering eller målning på egen hand är tillåtet såvida det utförs fackmannamässigt med neutrala kulörer. Om vi vid besiktningen inte kan godkänna arbete som hyresgästen har utfört på egen hand, kan kostnader för eventuell återställning komma att debiteras hyresgästen.

För att ha en god inomhusluft är det viktigt att inte stänga ventilerna vid fönstren som tar in den friska luften. Det är också viktigt att man inte ändrar eller stänger frånluftsventiler i badrum och kök, där den gamla luften ska försvinna.Om du justerar ventilerna kan det leda till obalans, vilket kan resultera i svalare temperaturer i lägenheten och försämrad luftkvalitet.

Hur kontroller jag min ventilation?

Du kan kontrollera att ventilationen fungerar genom att hålla en bit tunt papper, tex. toalettpapper, över frånluftsventilen. Sitter pappret kvar fungerar ventilationen bra.

Torka gärna av dem två gånger om året med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel, utan att ändra inställningen.

Hur får jag bort fukt eller dålig luft?

För att effektivt avlägsna fukt och förbättra luftkvaliteten är det bra med vädring. Under vintermånaderna rekommenderas kortvarigt vädring med hjälp av korsdrag. Hela luftmängden byts snabbt ut utan att möbler och rum hinner kylas av. Undvik att öppna köksfönstret för vädring av matos, det kan då sprida sig i resten av lägenheten. Det är bättre att instället öppna ett fönster i ett angränsande rum.

Forshaga Bostäder strävar efter att hålla inomhustemperaturen i din lägenhet under uppvärmningssäsongen i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer. Målet är att hålla temperaturen på minst 20 grader och av miljöskäl högst 22 grader.

Varför är mina element kalla?

Att elementet blir kallt ibland betyder att termostaten fungerar som den ska. Är elementet varmt upptill och kallt nedtill är det oftast helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.

Varför tar det lång tid innan värmen kommer igång?

Flera fastigheter kan vara anslutna till samma undercentral som skickar ut det varma vattnet. Det kan därför dröja ett litet tag innan det varma vattnet når dina element. Vid snabba väderomslag kan det tillfälligt bli att det blir någon grad kallare innan värmesystemet hunnit ikapp.

Vad kan jag göra för att få det varmare i min lägenhet?

Det är viktigt att tänka på hur man möblerar i lägenheten i närheten av sina element. Soffor, hyllor, gardiner m.m. hindrar den varma luften att cirkulera runt i rummet som det är tänkt. Om något blockerar termostaten så blir det varmare runt den, vilket gör att den stänger innan rummet har kommit upp till rätt temperatur.

Vad ska jag göra om det fortfarande är kallt i lägenheten?

Om du fortfarande upplever att det är kallt i lägenheten så rekommenderar vi att du först kontrollerar temperaturen själv med en tillförlitlig termometer. Ytterväggar och fönster är kallare än inomhusluften och man får lätt en missvisande temperatur. Mät därför minst en meter in från yttervägg och en meter upp från golvet. Om det fortfarande är under 20 grader, gör en felanmälan till oss.

För att få hyra en lägenhet hos oss krävs bland annat att man uppfyller följande kriterier:

 • Myndig
 • Godkänd och tillräcklig inkomst från arbete, CSN, pension, a-kassa, försörjningsstöd, etableringsstöd, aktivitetsersättning eller föräldrapenning
 • Referenser från tidigare hyresvärdar 
 • Fri från hyresskulder och inga aktiva ärenden hos kronofogden.

Påskynda processen

För att vår handläggning ska gå snabbare är det till stor hjälp om man som sökande tar med dokument som styrker ovanstående vid besök, eller kan skicka dem per post om kontakten skett via telefon.

Vill du säga upp din lägenhet eller parkeringsplats måste du göra det skriftligt. Använd gärna den förtryckta uppsägningsblanketten som finns längst ned på hyreskontaktet. Om du inte längre har kvar kontraktet går det bra att lämna in en egen uppsägning där det framgår vilket objekt uppsägningen avser, adress och naturligtvis även en signatur med datum.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre kalendermånader.
Denna uppsägningstid frångås vid två tillfällen. Vid dödsfall, då gäller en månads uppsägningstid samt vid korttidskontrakt.

Visning av lägenheten

Under uppsägningstiden har man enligt lag, skyldighet att visa lägenheten för intresserade. Om man under den här tiden inte kan närvara måste någon annan visa lägenheten. Bovärden kan, med hyresgästens tillåtelse, sköta visningen med huvudnyckel. 

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersänding av din post får du beställa det hos Svensk adressändring. Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar vilken våning och var på våningen lägenheten finns (ex 1101). Du kan hitta lägenhetsnumret i ditt kontrakt eller på tavlan i trapphuset. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan. 

Besiktning

Då uppsägningen har inkommit skickar vi dig en bekräftelse. Besiktningsman kontaktar dig för att boka en tid för förbesiktning. När lägenheten är tom och städad görs en slutbesiktning.
Om du inte har möjlighet att närvara vid besiktningen går det bra att skicka ett ombud eller kontakta oss för att boka en ny tid. Det går bra att lämna lägenhetsnycklarna direkt till besiktningsmannen.

En andrahandsuthyrning ska alltid godkännas av Forshaga Bostäder. Skälet för en uthyrning i andra hand kan vara till exempel en kortare tids utlandsvistelse eller arbete på annan ort. Om andrahandsuthyrningen inte har godkänts, betraktas den som olovlig och kan leda till uppsägning. Samma kriterier gäller som vid vanlig ansökan till lägenhet.

Ansvar

Förstahandshyresgästen är fortfarande ansvarig för lägenheten, hyresinbetalningar och störningar. Vid en utebliven inbetalning av hyran eller återkommande störningar kan en uppsägning av båda parter komma att ske. Eftersom andrahandshyresgästen inte tecknar avtal med Forshaga Bostäder rekommenderar vi de båda hyresgästerna att teckna eget avtal. Förtryckta blanketter för detta finns att köpa i välsorterade bokhandlar.

När du får fel i din lägenhet ringer du alltid felanmälan. Under kvällar och helger tar vi endast emot felanmälningar med akut karaktär, såsom vattenläckor. Är det ett fel som inte är brådskande kan du få vänta upp till två veckor på att felet blir åtgärdat. Reparatören som kommer att åtgärda felet kommer att kontakta dig för att bekräfta att felanmälan har mottagits och för att boka en tid för reparationen.

Felanmälan lägenhet och tvättstuga

054-56 22 72
Måndag-fredag 8-12 och 13-15
Övrig tid endast akut karaktär

I hyresrätterna ansvarar Forshaga Bostäder för att de flesta fel blir åtgärdade, dock finns det vissa undantag där ansvaret helt ligger på hyresgästen.

 • Byte av säkringar
 • Rensning av golvbrunn och vattenlås i badrum/wc
 • Byte av glödlampor/lysrör (gäller ej belysningen i köksfläkten och ugnen)
 • Reparation eller montering av persienner

Vid problem med tv-kanalerna gör du felanmälan hos vår leverantör Telia.

Telefonnummer: 020-20 20 70

 

Blir det fel på tjänst via fibernätet/datauttaget, kontaktar du den leverantör som du köper tjänsten av. 

Med autogiro dras hyran direkt från kontraktsinnehavarens bankkonto den sista dagen i varje månad. Autogiro är ett enkelt sätt att betala sin hyra på. Det enda man behöver tänka på är att det finns täckning på kontot dagen innan överföringen kommer att ske.
Om det inte finns tillräckligt med täckning på kontot vid den aktuella tidpunkten, kommer hyresbetalningen att överlämnas till ett inkassoföretag för vidare åtgärder efter förfallodatum.

Ansökningsblankett för autogiro

Skriv ut autogiroblanketten och skicka den till oss. Du kan också kontakta Forshaga Bostäder så skickar vi en blankett till dig. Då autogirot är registrerat skickar banken en bekräftelse till kontohavaren. Första överföringen görs vid nästkommande månadsskifte.

Blanketten för autogiro hittar du här: Autogiroblankett 2015 (PDF öppnas i ny flik).

Stopp av autogirodragning

Om man vill stoppa en kommande överföring ska den kontoförande banken kontaktas senast två vardagar i förväg. Man kan även vända sig direkt till oss senast två veckor innan förfallodagen.

Välj e-faktura och spara på miljön! Nu kan du som privatkund hos Forshaga Bostäder få fakturor i elektronisk form till din internetbank.

Hur skaffar jag E-faktura?

Anmälan för att få e-faktura gör du själv genom att lägga till ”Kommunala Bostadsbolaget Forshagabostäder AB” via din internetbank. När du gjort valet att få fakturorna som E-faktura ser du när det kommit en ny faktura i banken. Alla uppgifter som belopp, OCR-nummer och betalningsdag är ifyllda i förväg. En snabb kontroll och ett godkännande är allt du behöver göra, sen är du klar. Läs mer om tjänsten här.

Forshagabostäder är anslutet till Kivra.

Du som har Kivra får då din faktura från oss som digital post där. Vill du av någon anledning inte ha din faktura till Kivra måste du själv avaktivera Forshagabostäder i din digitala brevlåda. Länk till Kivra

Trivselregler

Vi är glada och stolta över att ha hyresgäster från många olika länder boende hos oss. Ibland kan det vara svårt att förklara vilka trivselregler som gäller för Dig som hyresgäst på våra bostadsområden. Vi har därför valt att även skapa filmer med boendeinformation på de, hos oss, vanligaste språken. Du hittar dessa i listan här under.

 

Naturens lugn och stadens närhet utanför dörren

Är det dags att flytta till Forshaga?